Friday, November 6, 2009

:: [^^.] mOod peperiksaan::


4.11.2009 - eNglish academic
5.11.2oo9 - baHasa aRab
11.11.2009 - pengaJian islaM 1 [akidah,sirah,rasm]
12.11.2009 - pengajian islam 2 [QIraat, sejarah islam,ulum hadith,akhlak]


faiza 'azamta fatawakkal 'alallah..

"Bismillahirrahmanirrahim..Ya Allah..berikanlah aku kesempataN waKtu untuk meMohon kePadaMu..AnuGeraHkan aku kejaYaan dalam HidUpku..aNugerahkan kejaYaan kepada teMan-teManku..Jangan ada antaRa kami sedihnya sendiRian dan juGa kepadaku..andai telah tertulis di luhmaHfuz akan keGagalanku maKa uBahlah meNjadi kejaYaan..EnGkau yang Maha Agung..muDah-mudahan keJayaan di Dunia dan aKhirat jadi miLik kami..AMIN.."

ya allah andai dengan kejayaan maka akan mendekatkan kami padamu maka kurniakanlah
tetapi jika dengan kejayaanlah kami semakin jauh daripadaMu
MAKA engKau lebih mengetahui apa yang terbaik..

:: [^^.] mOod peperiksaan::